Empiiriumi MacHansa-dokumendid
© 1997 Peeter Marvet. Selle dokumendi viimased muudatused 31-07-1997 09:31
Siin olev info on saadetud Baltic Business Software'i poolt 1996. aastal vastuseks minu
huvitundmistele MacHansa tekstifaili sisu korralduse vastu (programmi versioon oli
tollal 3.1). See info on siin webis väljas lihtsalt selle pärast, et see oleks mul endal
alati käepärast, ma ei kavatse vastata MacHansa kohta käivatele küsimustele ega
seda produkti müüa.

[ Tagasi Empiiriumisse ] [ Tagasi MacHansa-info sisukorda ]


SISUKORD


[ Tagasi Empiiriumisse ] [ Tagasi MacHansa-info sisukorda ]