R2-võrgutaja 17.02.1997 kell 15.03

Uus ja parem moto: Edasi teenida ja lõugu laiutada.
[ Linnar Viik, ühes e-mail keskustelus Eesti IT arengu või arnegupeetuse üle]

17.02 saade: Avalik ligipääs internetile, peaminister ja jälle veidi Network Computer'ist...

... on tänase võrgutaja teemadeks, ja Avo “Afka” Raup ning Peeter “Pets” Marvet on jälle stuudios raadiokuulajate aega veetmas koos Linnar Viik'iga (United Nations Development Programme e. UNDP, nende koduleht Eestis on http://www.ciesin.ee/undp).

AVALIKUD INTERNETI-PUNKTID

Tiigrihüppe aastapäevaks avatakse Rahvusraamatukogus Eesti esimene interneti-saal, kus arvutit ja netti mitte omav kodanik saab rahus võrku pruukida.

PEAMINISTER

... ja tema probleemid liiga avaliku internetiga, ehk mis juhtub kui inimesed saavad kätte võimaluse anonüümselt aga hästikostvalt peaministrit kiruda. Ametlik külalisteraamat on tänaseks puhtaks tehtud, aga osavad käed on rahvaloomingu tallele pannud.

NC 50$ EEST!

Sun alustab varsti 486-arvutite päästmise kampaaniat. Ideeks loomulikult Java-terminal neile kasutajatele, kes seni on pidanud leppima päris rumalate terminalidega...

© 1996, 97 Peeter Marvet / Goodwin
Kõik mainitud kaubamärgid kuuluvad vastavatele omanikele.